Całym swym sercem raduję się w Panu

 

1 Księga Samuela 2, 1-3;
Ref. Całym swym sercem raduję się w Panu 4x

Raduje się me serce w Panu
Moc moja wzrasta
Dzięki Panu, dzięki Panu.
Rozwarły się me usta,
na wrogów moich
Gdyż cieszyć się mogę
Twoją pomocą, mój Panie

Ref. Całym swym sercem raduję się w Panu 4x

Nikt tak święty jak Pan,
Prócz Ciebie nie ma nikogo,
Nikt taką Skałą jak nasz Bóg.

Ref. Całym swym sercem raduję się w Panu 4x

Nie mówcie więcej
słów pełnych pychy
Z ust waszych niech
nie wychodzą słowa wyniosłe
Bo Pan jest Bogiem wszechwiedzącym.
To Pan daje śmierć i życie.

Ref. Całym swym sercem raduję się w Panu 4x

Pan wniwecz obraca opornych
Przeciw nim grzmi na niebiosach
Pan osądza krańce ziemi
On daje potęgę królowi,
Wywyższa moc Swego pomazańca.