Historia

Nasza wspólnota została założona przez jezuitę o. Józefa Kozłowskiego. Powstała jesienią 1994 r.  jako wydzielona grupa z istniejącej już od 16 lat i liczącej ok. 400 osób wspólnoty Kanaan. Pierwsze spotkanie odbyło się 21 września 1994 r., w święto św. Mateusza Apostoła, kiedy to Pan skierował do nas Słowo z 1 Listu św. Piotra 3, 8 – 12:

Na koniec zaś bądźcie jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni i pokorni! Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.

*Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe niech wstrzyma język od złego i wargi – aby nie mówiły podstępnie. Niech szuka pokoju i niech idzie za nim. Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych (są zwrócone), a Jego uszy na ich prośby; oblicze zaś Pana przeciwko tym, którzy źle czynią. (*Ps 34)

W dniu 18 października 1994 r., święto św. Łukasza Ewangelisty, po modlitwie prośby, aby Pan wskazał nazwę grupy, o. Józef otworzył Pismo Święte na Psalmie 68, 10-12:

Zesłałeś, Boże, obfity deszcz, swe wyczerpane dziedzictwo Ty orzeźwiłeś. Twoja rodzina, Boże, w nim zamieszkała; Pokrzepiłeś w swej dobroci biednego. Pan wypowiada słowo Do zwiastunów pomyślnych nowin: Wielkie wojsko.

Przyjęliśmy nazwę Zwiastowanie, aby z Bożym błogosławieństwem nieść Dobrą Nowinę tam, gdzie nas Bóg pośle. Otrzymane Słowa odczytaliśmy jako powołanie do jedności, miłości braterskiej, wzratania w pokorze, a Psalm 34 stał się szczególnym drogowskazem na wszystkich ścieżkach życia. Nawiązując do nazwy „Zwiastowanie”, oddaliśmy się pod opiekę Matki Bożej, tajemicą różańca rozpoczynając każde spotkanie wspólnoty.

DUSZPASTERZE:
– o. Józef Kozłowski SJ (1994-2003)
– o. Józef Łągwa SJ (2003)
– o. Tadeusz Domeracki SJ (2003-2007)
– o. Remi Recław SJ (od 2007)

LIDERZY:
– Grażyna i Tadeusz Szpaderscy (1994-1997)
– Lena i Michał Wendołowscy (1997-2002)
– Bogusia i Adam Rajscy (2002-2006)
– Ania i Leszek Szumińscy (2006-2009)
– Ania Cisłak i Jarek Sas (2009-2012)
– Asia Kudzin (2012-2015)
– Wiesia Albińska (2015-2018)
– Asia i Boguś Błaszczykowie (2018-2021)
– Gosia Zając (czerwiec 2021)