Posługi

Pan Bóg obdarzył nas charyzmatem modlitwy wstawienniczej, przeznaczył dla naszej wspólnoty jako całości dar gromadzenia, skupiania, wypraszania daru życia, zgody w rodzinach oraz dar wspólnotowej modlitwy o uzdrowienie. Słowa z Psalmu 34 „Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał i wybawił ze wszystkich ucisków stały się zachętą do zaangażowania w następujące posługi:

 

1. MODLITWA O UWOLNIENIE

Według modelu 5 kluczy, którego uczył nas Neal Lozano. Jest to modlitwa o wolność w Chrystusie, którego mocą wybaczamy sobie i innym całe zło, słabości, błędy wszystko, co nas dotknęło świadomie i nie tylko. Rozpoznajemy wpływy i kłamstwa złych duchów, które nas zniewalają. W tej modlitwie zawierzamy swoje życie Jezusowi, Temu który nas wyzwala, On jest Prawdą i On powiedział że Prawda nas wyzwoli. Zgłoszenia na tą modlitwę przyjmowane są w sekretariacie Odnowy w Duchu Świętym, gdzie można zadzwonić po przeczytaniu książki cz 1.

2. MODLITWA WSTAWIENNICZA:

 • w intencjach indywidualnych przed wspólnotową Mszą Świętą,
 • w intencjach indywidualnych przed Mszą Świętą z modlitwą o uzdrowienie (ostatni poniedziałek miesiąca i niedziela poprzedzająca ostatni poniedziałek miesiąca),
 • telefoniczne „pogotowie modlitewne”,
 • w intencji osłonowej za grupę,
 • w intencji osłonowej w czasie Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie,
 • w intencjach indywidualnych na ulicy, a także w domu po wcześniejszym umówieniu się (dtomczyk8@gmail.com).

3. EWANGELIZACJA:

 • w szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi,
 • w więzieniu,
 • w domu dziecka,
 • Domy Opieki,
 • na ulicach Łodzi,
 • w domu osób, które się wcześniej umówią (dtomczyk8@gmail.com),
 • muzyczna (diakonia uwielbienia),
 • głoszenie świadectw na misjach i rekolekcjach,
 • jako animatorzy, kierownicy duchowi na sesjach seminarium eksternistycznego, ćwiczeniach ignacjańskich i w innych dziełach prowadzonych przez Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym oraz Szkołę Ewangelizacji i Rozeznawania Duchowego,
 • prowadzenie korespondencji,
 • dystrybucja nagrań i publikacji Wydawnictwa Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym.

4. POSŁUGI ORGANIZACYJNE:

 • opieka nad osobami nowymi we wspólnocie
 • posługa gospodarcza
 • posługa liturgiczna
 • posługa medialna