Zawierzenie

Jak przebiega przygotowanie do zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi?

Zanim zaczniesz przygotowania, zgłoś się proszę do Wiesi Albińskiej. Oto jej adres: albiwi6@o2.pl

Zaczynamy od lektury „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do NMP” św. Ludwika de Montforta. Na przeczytanie go zarezerwuj sobie przynajmniej tydzień czasu, by na spokojnie zapoznać się z treścią. To nieco ponad 260 punktów.
Potem przystępujemy do samego przygotowania, które trwa dokładnie 4 tygodnie, czyli 28 dni. Zacznij je tak, by skończyło się ono w pierwszą sobotę miesiąca, gdyż wtedy prowadzimy w kościele u o. Jezuitów Zawierzenie, na które serdecznie zapraszamy. Możesz też obliczyć 28 dni wstecz od święta Maryjnego, tj. 2 lutego, 25 marca, 3 maja, 31 maja, 15 sierpnia, 8 grudnia. Np. żeby skończyć 31 maja, musisz zacząć 3 maja.
Podczas tych 4 tygodni pracujemy z książką Ingi Pozorskiej „Matka Boża Uwalniająca”. Zawiera ona w sumie 15 medytacji. Jest tam ona wprawdzie podzielona na 5 dni po 3 medytacje dziennie, ale nie zwracaj na to uwagi. My robimy jedną medytację dziennie począwszy od pierwszego dnia. Nie sugeruj się więc podziałem na dni z książki, tylko rób kolejne medytacje co drugi dzień. Pamiętaj, by samo przygotowanie do medytacji zrobić dzień wcześniej. Refleksje zapisz najlepiej tego samego dnia, co medytacja.
Oczywiście będzie potrzebne Ci też Pismo Święte. Konkretny fragment, z którym należy się zapoznać jest podany tuż pod tematem medytacji, np. Medytacja I – Zwiastowanie, Łk 1, 26-38.

Modlitwy, które odmawiamy podczas tych 4 tygodni.

1. Z tyłu książki „Matka Boża Uwalniająca” , na str. 92, znajduje się Litania do Matki Bożej Uwalniającej, którą odmawiamy w pierwszym tygodniu.

2. W pierwszym i drugim tygodniu odmawiamy pieśń do Ducha Świętego, którą zamieszczamy poniżej:
Przybądź Duchu Święty,- Spuść z niebiosów wzięty,
Światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich, Przyjdź Światłość i sumień.
O najmilszy z Gości – słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie. –W pracy Tyś ochłodą
W skwarze żywą wodą – w płaczu utulenie.
Światłości najświętsza, – Serc wierzących wnętrza
Podaj Twej potędze! – Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia? – Jeno cierń i nędza.
Obmyj, co nie święte, – Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę! Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde, – Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym, – w Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa. – Daj szczęście bez miary.

3. W drugim tygodniu należy odmawiać codziennie Różaniec, czyli tajemnicę przypadającą na konkretny dzień tygodnia. Czyli, że we wtorek i piątek to Tajemnice Bolesne, sobota i poniedziałek- Tajemnice Radosne, czwartek – Tajemnice Światła, środa i niedziela – Tajemnice Chwalebne.

4. W trzecim tygodniu odmawiamy modlitwę św. Augustyna:
Duchu Święty, Boże,
tchnij mnie swoim tchnieniem,
abym myślał o tym, co jest święte.
Prowadź mnie, Duchu Święty,
abym czynił to, co jest święte.
Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty,
abym kochał to, co jest święte.
Umacniaj mnie, Duchu Święty,
abym strzegł tego, co jest święte.
Strzeż mnie, Duchu Święty,
abym nigdy nie utracił tego, co jest święte.
Amen.

Kiedy minie 28 dni, zapraszamy przyjdź do nas do kościoła na Zawierzenie w pierwszą sobotę miesiąca lub w święto Maryjne i po przyjęciu Komunii Świętej, odmów samemu, w ciszy, w ławce, traktat zamieszczony tuż pod czwartym tygodniem.